Godziny otwarcia: Pn-Pt: 7–20 Sb: 7–18 Nd: handlowa 10-16
trwalosc-i-estetyka-balkonow-tarasow-i-loggii

Trwałość i estetyka balkonów, tarasów i loggii

Hydroizolacja balkonu lub tarasu – jak się przygotować?Projekt powinien uwzględniać schemat konstrukcyjny, zawierać właściwy układ warstw wykończeniowych oraz dobór materiałów do ich wykonania. Dzięki temu możliwa jest  prawidłowa praca wszystkich warstw narażonych na trudne warunki eksploatacji i czynniki niszczące. Jednymi z najważniejszych z nich są opady atmosferyczne oraz duże wahania temperatur (roczne i dobowe) powodujące powstanie naprężeń termicznych. Naprężenia termiczne są efektem zmian liniowych i niejednakowej rozszerzalności termicznej współpracujących ze sobą materiałów. Zimą powierzchnie poddawane są działaniu temperatury ujemnej sięgającej -30°C, natomiast latem wskutek intensywnego nasłonecznienia, mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej +70°C w ciągu dnia i schładzać w nocy lub z powodu opadów atmosferycznych do temperatury około +10°C. Dodatkowo przyczyną naprężeń mogą być różnice temperatur pomiędzy wierzchnią i spodnią częścią płyty tarasu, balkonu lub loggii. Naprężenia termiczne mogą doprowadzić do powstania pęknięć i uszkodzeń poszczególnych warstw. Sprzyja to niszczącemu działaniu wody, która wnikając szczelinami (np. poprzez uszkodzone spoiny) umożliwia zawilgocenie warstw, a w konsekwencji powstanie uszkodzeń mrozowych oraz korozji biologicznej i chemicznej. Dlatego też zestawy materiałów do wykonania izolacji (zaprawa wodoszczelna, taśmy, narożniki i mankiety uszczelniające), klej do płytek,  fuga elastyczna i inne materiały powinny zostać dobrane wyjątkowo staranie.  Hydroizolacja na taras, czyli jakie produkty najlepiej wybraćNa rynku dostępnych jest wiele różnych wyrobów przeznaczonych do wykonywania prac na tarasach i balkonach. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą ze sobą odpowiednio współpracować. Aby tę współpracę zapewnić konieczne jest stosowanie kompletnych systemów hydroizolacji: zestawu kompatybilnych ze sobą produktów jednego producenta, wbudowanych zgodnie z instrukcjami wykonawczymi i kartami technicznymi. Firma PIOTROWICE  ma w swojej ofercie pod marką ALPOL kilka systemów hydroizolacji. Do stosowania na tarasach i balkonach przeznaczony jest system ALPOL HYDRO PLUS T, który składa się z różnych warstw (co przedstawia infografika).  Najważniejsze elementy systemu ALPOL HYDRO PLUS TSystem przeznaczony jest do wykonania warstw użytkowych i hydroizolacji na tarasach, balkonach i loggiach w budownictwie mieszkaniowym, obiektach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej. Poniżej najważniejsze produkty wykorzystywane w tym systemie.  Przygotowanie podłoża Prace należy rozpocząć od odpowiedniego przygotowania podłoża. Powinno być ono nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych i innych substancji zmniejszających przyczepność. Ewentualne ubytki należy odpowiednio wcześniej  uzupełnić zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub zaprawą wyrównawczą ALPOL AZ 135. Podłoża porowate i słabe wzmocnić gruntem głęboko penetrującym wzmacniającym ALPOL AG 700. W innych przypadkach co najmniej na trzy godziny przed nakładaniem masy hydroizolacyjnej podłoże należy pomalować gruntem pod hydroizolacje ALPOL AG 707. Gdy podłoże jest zbyt słabe, mało spójne i nie zapewni właściwej przyczepności dla kolejnych warstw, należy je wymienić stosując posadzkę podkładową ALPOL AP 400 lub wcześniej wymienioną zaprawę wyrównawczą, która również umożliwia wykonanie  warstwy dociskowej i profilowanie spadków (zalecane od 1,5 do 2%).  Grunt pod hydroizolacje ALPOL AG 707To produkt krzemianowo-polimerowy przeznaczony do wzmacniania, zmniejszania i wyrównywania podłoży pod wszelkiego rodzaju masy hydroizolacyjne. Po wyschnięciu nie tworzy żadnej powłoki. Krzemianuje podłoża mineralne, wiążąc wolne związki wapnia. Taśmy uszczelniające narożniki i mankietyIzolacja tarasu to nie tylko zaprawa wodoszczelna, ale również akcesoria montowane przed jej aplikacją, zapewniające szczelność w miejscach szczególnych:Taśma uszczelniająca ALPOL TW1, narożniki wewnętrzne ALPOL NW1, wewnętrzne ALPOL NW2 oraz mankiety ścienne ALPOL MW1 i podłogowe ALPOL NW2 o dużej rozciągliwości i szczelności, mocowane są na zaprawie wodoszczelnej. Zapewniają one uszczelnienie miejsc newralgicznych takich jak: połączenia ścian, połączenia ścian i podłóg, dylatacji przeciwskurczowych i konstrukcyjnych, mocowań słupków balustrad oraz ewentualnych wpustów. Sposób wklejania tych elementów powinien uwzględniać sposób ich pracy. W przypadku taśm uszczelniających często zalecane jest ich mocowanie bez przyklejania do podłoża części środkowej (umożliwia to swobodną pracę, co zapobiega odrywaniu od podłoża).Taśma uszczelniająca z paskiem butylu ALPOL TWB1 jest odmianą taśmy uszczelniającej ALPOL TW1 z naniesionym paskiem butylu na jednej z  krawędzi od strony montażowej. Pasek butylu (po odklejeniu zabezpieczenia) umożliwia trwałe przyklejenie taśmy do gładkich materiałów i elementów budowlanych (np. ościeżnic drzwi/okien balkonowych z PCV, stalowych itp.). Pozostałą cześć taśmy przykleja się z użyciem zapraw wodoszczelnych do odpowiednich podłoży (np. ścian z elementów murowych lub posadzek cementowych). Taśma ALPOL TWB3 jest szeroką taśmą tego samego typu.Taśma butylowa ALPOL TB 100 lub TB150 to samoprzylepne taśmy z wytrzymałej na rozerwanie włókniny polipropylenowej, pokrytej jednostronnie na całej szerokości od strony montażowej kauczukiem butylowym zabezpieczonym dwuczęściowym papierem silikonowym naklejonym na zakład. Przeznaczone do elastycznego łączenia i uszczelniania różnych materiałów w budownictwie (np. obróbek blacharskich z izolacjami podpłytkowymi, podkładami podłogowymi, betonem), do uszczelniania dylatacji oraz połączeń: podłóg ze ścianami, pomiędzy ścianami, z ościeżnicami drzwi i okien, do uszczelniania otworów wokół przejść instalacyjnych, w miejscach łączeń izolacji itp.  Listwy do krawędziPrzeznaczone do wykonywania obróbek krawędzi tarasów i balkonów z okładzinami ceramicznymi. Dostępne w trzech odmianach:ALPOL LKR 40 (przystosowana do montażu uchwytów rynnowych ALPOL UR 75)ALPOL LK 30 (bez możliwości montażu uchwytów rynnowych),ALPOL LKS (standardowa, bez możliwości montażu uchwytów rynnowych) i związane z nim akcesoria: narożniki, łączniki i odbojniki przyścienne.Wykonane z aluminium pokrytego warstwą chromianową, a następnie powłoką poliestrową, dzięki czemu są całkowicie odporne na korozję. Ukształtowanie listew umożliwia ich szczelne połączenie z izolacją oraz okładzinami ceramicznymi. Uzupełnieniem zestawów są wykonane z tworzywa sztucznego odbojniki przyścienne ALPOL OP, stanowiące zakończenie listew do krawędzi lub narożników w miejscu styku z elewacją. Wyprofilowanie odbojników umożliwia odprowadzenie wody spływającej z tarasu lub balkonu od elewacji budynku. W przypadku listwy ALPOL LKR 40 możliwy jest łatwy montaż uchwytu rynnowego ALPOL UR 75 za pomocą dołączonych do niego wkrętów w wyprofilowaniu pionowej części listwy, a następnie ustawienie spadku dla rynny odprowadzającej wodę. Zaprawa uszczelniająca na taras i balkonALPOL AH 752 (Rodzaj CM, typ O1P) nakładana co najmniej w 2 warstwach. Jej parametry są deklarowane zgodnie z normą PN-EN 14891:2012. Jest przeznaczona do wykonywania podpłytkowych uszczelnień m.in. tarasów, balkonów, cokołów oraz montażu dodatkowych akcesoriów uszczelniających (taśm uszczelniających, narożników, mankietów). Wzmocniona włóknami polimerowymi nie wymaga dodatkowego zbrojenia. Wykazuje dużą przyczepność do podłoża, wodoszczelność, elastyczność, odporność na powstawanie rys w podłożu oraz działanie zmiennych warunków atmosferycznych, czyli wszystkie cechy niezbędne dla tego typu produktu. Po związaniu tworzy powierzchnię zapewniającą prawidłową przyczepność dla zapraw klejowych. Kleje do płytekDo przyklejania płytek na balkonach, tarasach, logiach niezbędne są kleje odkształcalne lub wysokoelastyczne. Takimi są kleje marki ALPOL o wysokich parametrach przyczepności do podłoża klasy C2 i odkształceniu poprzecznym S1: AK 512, AK 513, AK 514, AK 515, AK 518 , lub kleje klasy C2: AK 511 Plus, AK 512S i AK 520 Gelosil. Ich parametry (deklarowane są zgodnie z normą PN-EN 12004) są bardzo istotne, ponieważ klej położony w warstwie niewielkiej grubości musi przenieść duże naprężenia (przede wszystkim termiczne), występujące pomiędzy płytką a podłożem z powłoką hydroizolacyjną. Przy przyklejaniu okładzin konieczne jest stosowanie tzw. metody kombinowanej polegającej na naniesieniu warstwy klejowej nie tylko na podłoże, ale również na spodnią stronę płytki. Takie przyklejenie płytki ma na celu całopowierzchniowe jej podparcie, zapewnienie maksymalnej przyczepności do podłoża oraz wyeliminowanie ewentualnych pustek powietrznych sprzyjających powstawaniu odspojeń (na skutek zamarzania i odmarzania wody, która mogłaby się dostać pod powierzchnię płytki uszkodzoną spoiną).  Spoina elastyczna ALPOL ELITE AS E (typ CG2WA) i silikon neutralny ALPOL AS SParametry elastycznej spoiny cementowej są deklarowane zgodnie z normą PN-EN 13888 (typ CG2WA). Podobnie jak klej do okładzin wykazuje ona dużą elastyczność. Dodatkowo charakteryzuje ją obniżona absorpcja wody (po 30 minutach ≤ 2g, po 240 minutach ≤ 5g), a ze względu na obciążenie ruchem, wysoka odporność na ścieranie (≤ 1000 mm³), czyli bardzo ważne cechy w przypadku fug układanych pomiędzy płytkami balkonach i tarasach. Ich szerokość na balkonach, tarasach i loggiach powinna być ≥ 5 mm. Do wykonywania fug w miejscach szczególnych (np. dylatacji) należy stosować silikony neutralne, które dostępne są w tych samych kolorach co spoiny elastyczne (po wcześniejszym użyciu sznurów dylatacyjnych) . Sznur dylatacyjny ALPOL SDNiewchłaniający wody okrągły sznur ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej i dużej ściśliwości. Jego zastosowanie ma na celu uformowanie przestrzeni szczelin budowlanych i zmniejszenie ich rozmiarów. Ułatwia on również nakładanie mas dylatacyjnych i silikonów oraz wspomaga ich prawidłową pracę w szczelinie.   Kluczem do sukcesu jest sprawdzona ekipaNie mniej ważne od stosowania kompletnych systemów hydroizolacji i produktów przeznaczonych do ich wykonania jest prawidłowe wykonawstwo. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z projektem, instrukcją wykonania oraz z informacjami technicznymi podanymi przez producenta. Należy również przejrzeć rysunki obrazujące szczegółowe wykonanie poszczególnych elementów systemu oraz przygotować niezbędne materiały, sprzęt i narzędzia. Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych, a ich przebieg rejestrowany w Dzienniku budowy. Prace budowlane powinny wykonywać wyspecjalizowane firmy, stosując na odpowiednio przygotowanym podłożu elementy składowe systemu jednego producenta. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w nieodpowiednich warunkach np. w czasie opadów atmosferycznych, na podłożach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej +5°C w przeciągu 24 h. Należy pamiętać, aby nie używać zawilgoconych produktów lub po terminie przydatności do użycia.Prawidłowo i dobrze wykonana izolacja oraz wykonanie warstw użytkowych tarasu/balkonu/loggi to bardzo istotny etap wykończenia domu, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki temu nawet po gwałtownych ulewach i wielu latach eksploatacji nie będzie konieczności wykonywania ich kosztownych napraw lub remontów. W celu osiągnięcia najlepszego efektu warto stosować najlepsze sprawdzone materiały oraz rozwiązania, a takimi są stworzone do tego celu produkty marki ALPOL.

Aktualności

Gwarancja jakości
naszych produktów

Zakupy w systemie
ratalnym

Oferujemy zakupy
telefoniczne

Transport
na terenie całej Polski

Mrówka Międzychód
ul. św. Jana Pawła II 34, 64-400 Międzychód
Telefon: 602 745 865
E-mail: faktury.miedzychod@psbmrowka.com.pl